Stichting Community Service

Statutaire naam: Stichting Community Service Rotary Club Geleen.

ANBI status

RSIN: 816282791

Datum inschrijving: 27 mei 2002

Rekeningnr.: NL67 INGB 0009429542

 

 

Samenstelling bestuur:

R. Atsma, G. Bücker, R. van der Naald

 

Missie:

Bijdragen aan verbetering van levensomstandigheden van kansarme medemensen in de lokale gemeenschap van Geleen, Beek en omstreken, alsmede door middel van (deel)financiering bijdragen aan projecten in binnen- en buitenland die dit doel beogen. Dit alles door inzet en bijdragen van de clubleden van Rotary Club Geleen.

 

Doelstelling:

 

De Stichting heeft tot doel het werven van fondsen ten behoeve van de financiering van ideële doelen die een eenmalig, dan wel langdurige karakter hebben. Het betreft zowel regionale, nationale als internationale doelen.

 

Contactgegevens                      Goede doelen die door ons worden gesteund

 

Stichting Community Service Rotary Club Geleen

Postadres: Bemelerweg 300, 6226 NE Maastricht.

Telefoonnr.: 06-52162475 

E-mail adres: gbucker@ziggo.nl